De voordelen van afvalwaterbehandeling

Afvalwaterbehandeling is een proces waarbij ongewenste stoffen uit afvalwater worden verwijderd. Dit is van groot belang voor het milieu en de volksgezondheid. In dit artikel gaan we in op de voordelen van afvalwaterbehandeling voor gemeenten, projectontwikkelaars en boeren.

Voordelen van afvalwaterbehandeling voor gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afvalwaterbehandeling van hun inwoners. Het behandelen van afvalwater heeft verschillende voordelen voor gemeenten. Ten eerste kan het gezuiverde water worden hergebruikt voor bijvoorbeeld het besproeien van plantsoenen. Dit bespaart kostbaar drinkwater.

Ten tweede zorgt afvalwaterbehandeling voor een vermindering van de vervuiling van het oppervlaktewater. Dit heeft een positief effect op de flora en fauna in en om het water. Tot slot kan afvalwaterbehandeling zorgen voor de terugwinning van waardevolle grondstoffen zoals fosfaat en stikstof, die weer kunnen worden gebruikt als meststoffen.

Voordelen van afvalwaterbehandeling voor projectontwikkelaars

Afvalwaterbehandeling biedt diverse voordelen voor projectontwikkelaars. Allereerst draagt het bij aan duurzaamheid en een positief imago. Het laten behandelen van afvalwater laat zien dat de projectontwikkelaar zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het milieu en de gezondheid van de samenleving.

Daarnaast kan een effectieve afvalwaterbehandeling bijdragen aan kostenbesparingen op de lange termijn. Het hergebruiken van gezuiverd water kan bijvoorbeeld leiden tot lagere kosten voor waterverbruik.

Ook kan de aanwezigheid van een efficiënte afvalwaterbehandelingsinstallatie de waarde van een project verhogen, omdat het een extra voorziening biedt voor de toekomstige bewoners of gebruikers van het pand.

Voordelen van afvalwaterbehandeling voor boeren

Afvalwaterbehandeling is niet alleen van belang voor gemeenten en projectontwikkelaars, maar ook voor boeren. 

In de agrarische sector is het belangrijk om verantwoord om te gaan met afvalwater om de kwaliteit van bodem en water te waarborgen en gezonde gewassen te verbouwen. In de tabel hieronder vind je enkele voordelen van afvalwaterbehandeling voor boeren.

Verhoogde gewasopbrengstDoor gebruik te maken van gezuiverd afvalwater in plaats van onbehandeld afvalwater, kan de gewasopbrengst aanzienlijk worden verhoogd. Dit komt doordat gezuiverd afvalwater vrij is van schadelijke bacteriën en chemicaliën, wat de groei en ontwikkeling van gewassen ten goede komt.
Vermindering van de uitstoot van broeikasgassenBij de behandeling van afvalwater wordt het organische materiaal omgezet in biogas. Dit biogas kan worden gebruikt als energiebron voor de boerderij, waardoor de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.
Bescherming van de bodem en het grondwaterOnbehandeld afvalwater kan schadelijke stoffen bevatten die de bodem en het grondwater kunnen vervuilen. Door het afvalwater te behandelen voordat het wordt geloosd, worden deze schadelijke stoffen verwijderd en wordt de bodem en het grondwater beschermd.
Vermindering van de watervraagDoor het gebruik van gezuiverd afvalwater kan de watervraag op de boerderij worden verminderd. Dit kan bijvoorbeeld door gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie in plaats van schoon drinkwater.
KostenbesparingAfvalwaterbehandeling kan leiden tot kostenbesparingen voor boeren. Bijvoorbeeld door het gebruik van biogas als energiebron en door het verminderen van de watervraag.

Plaats een reactie