Kunnen we PayPal als een duurzame betaalmethode zien?

Paypal is nog steeds het bekendste online betalingsplatform ter wereld, niet zo heel vreemd  gezien het een van de allereerste ‘fintech’ bedrijven was toen het in 1998 opgericht werd.  Ondertussen wordt PayPal wereldwijd door meer dan 400 miljoen mensen en duizenden  bedrijven gebruikt. 

Inmiddels zijn er vele tientallen grotere en talloze kleinere aanbieders die financiële dienstverlening met innovatieve technologieën combineren. Hoewel een groot deel van deze bedrijven zich als geldverstrekker op de zakelijke markt richten, is PayPal een van de bedrijven die zich met name op de internationale consumentenmarkt richt als alternatieve betaalmethode. 

Paypal kan een aantal voordelen bieden ten opzichte van meer traditionele betalingen via  bijvoorbeeld iDeal. Met name bij buitenlandse webwinkels zal PayPal wel en iDeal niet als  betaalmethode aangeboden worden. Daarnaast biedt het over het algemeen  aankoopbescherming vergelijkbaar met die van creditcard maatschappijen.  

Toch zijn er ook nadelen, om te beginnen kunnen er in bepaalde gevallen transactiekosten  berekend worden en daarnaast gelden er in sommige gevallen restricties voor de extra  services zoals aankoopbescherming, waardoor je dit altijd goed moet controleren.  

De veel genoemde voordelen dat het veilig, gemakkelijk en flexibel is, gaan steeds minder  op. Niet dat Paypal dat niet is, je kunt veilig betalen bij bijvoorbeeld online casino’s en voor  andere vormen van online entertainment, maar dat kan met alle andere aanbieders, zowel  concurrerende fintech bedrijven als echte banken, ook. En niet zelden goedkoper. 

Daar komt nog bij dat PayPal geen bank is en bovendien een Amerikaans bedrijf. Dit  betekent dat vanzelfsprekende zaken als het Nederlandse Depositogarantiesysteem niet  van toepassing zijn en ze willekeurig kunnen besluiten om geen zaken meer met bepaalde  bedrijven te doen. 

Maar hoe zit het met de duurzaamheid? 

Onder duurzaamheid, of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vallen niet alleen zaken  die met het milieu te maken hebben, maar ook sociale en governance aspecten. 

Governance is een term die verwijst naar de manier waarop een organisatie of bedrijf  bestuurd wordt. Het gaat over de processen, systemen en structuur die worden gebruikt om  de leiding te geven aan de organisatie, de verantwoordelijkheden van de leidinggevenden te  definiëren, de verantwoording van de leidinggevenden te waarborgen, en de relatie tussen  de leidinggevenden, de aandeelhouders en andere belanghebbenden te beheren. 

In het Nederlands zou governance dus kunnen vertalen als ‘bestuur’. 

Het gaat dus niet alleen om de bestuurders of het managementteam van een organisatie,  maar ook om de manier waarop deze leidinggevenden worden aangesteld, hun 

verantwoordelijkheden en rollen, en hoe ze verantwoording afleggen aan aandeelhouders,  klanten, werknemers en andere belanghebbenden. 

Paypal is niet vrij van de nodige schandalen en controverses die je onder ‘governance’ kan  plaatsen. Of het nu gaat om het verzwijgen dat bot-farms massaal nep accounts aanmaken,  dat ze in hun gebruikersovereenkomst mogelijk illegale sancties hebben opgenomen of dat  ze gebruikers voor inactieve accounts laten betalen, de ethiek van het bedrijf lijkt af en toe  ver te zoeken.  

Wat betreft de sociale aspecten scoort PayPal wel hoog, wie op sites zoals Glassdoor kijkt  ziet dat ze met een score van 4,5 van de 5 sterren hoog scoren onder hun werknemers. Met  name de secundaire arbeidsvoorwaarden lijken zeer gewaardeerd te worden.  

Wat betreft de groene kant van duurzaamheid lijkt Paypal mee te gaan met de massa. Op  hun website claimen ze het volgende over duurzame energie:  

“In 2021 hebben we ons doel op het gebied van hernieuwbare energie bereikt door 100%  van de energie van onze datacenter activiteiten te matchen met hernieuwbare opwekking,  twee jaar eerder dan onze oorspronkelijke toezegging van 2023.” 

Hoewel het natuurlijk fantastisch is dat hun datacenters, die het meeste energie verbruiken,  op deze manier eerder dan gepland indirect op groene stroom draaien, zal de oplettende  lezer zien dat hier staat dat het energieverbruik gematcht wordt. De datacenters lijken dus  niet direct op groene energie te draaien. 

Ook de claim dat ze zich committeren aan net-zero uitstoot van broeikasgassen in 2040 om  daarmee de maximale opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken, is een te  algemene claim die vaak alleen voor de bühne gemaakt wordt. Het is inmiddels algemeen  geaccepteerd dat zelfs wanneer alle bedrijven zich aan hun beloftes zouden houden, we  ruim over de anderhalve graad heen zullen gaan.  

Dit brengt ons bij het belangrijkste punt, namelijk wegen de beperkte voordelen van online  betaalmethoden wel op tegen het gebruik van een extra dienst? 

Zoals we eerder al aan hebben gegeven is PayPal geen bank. Je zult je PayPal account al  dan niet direct moeten koppelen aan je bankrekening waar je inkomen op binnen komt, of  aan je creditcard die vervolgens weer aan je bank gekoppeld is, of je in ieder geval via je  bankrekening betaald.  

Banken hebben zelf alle infrastructuur om direct betalingen te kunnen verwerken en zeker  met iDeal heeft iedere Nederlander al uitstekende mogelijkheden om 99% van hun  betalingen snel en eenvoudig te verrichten. Wanneer er een derde partij tussen komt die  feitelijk weinig toevoegt, zou je kunnen spreken van verspilling. Datacenters op groene  stroom en werknemers die goede arbeidsvoorwaarden hebben, klinken leuk, maar kosten  geld en energie. Geld dat wij als consument betalen en energie die, groen of niet, opgewekt  moet worden. 

Conclusie 

Hoewel PayPal als elektronische dienstverlener geen grote negatieve impact op mens en  milieu heeft, is het de vraag of de beperkte voordelen die ze bieden, opwegen tegen de  nadelen en risico’s. Dit is een afweging die iedereen persoonlijk moet maken, maar er is een  reden dat in Nederland bijna 90% van alle online betalingen via iDeal verlopen. 

Plaats een reactie